Mechanismus účinku inzulínu na cílové buňky: schéma a biochemie, účinek hormonu

Mechanismus účinku inzulínu: biochemie a biosyntéza hormonu

Diabetes mellitus je běžná onemocnění, která postihuje lidi jakéhokoli věku a pohlaví. Měli byste mít představu o tom, jaké symptomy a mechanismy jsou pozorovány při onemocnění.

Diagnostická opatření poskytnou příležitost zahájit řádnou léčbu, aby se snížily negativní důsledky tohoto nebezpečného onemocnění.

Systémové provádění předepsaných léčebných činností může pacientů dlouhodobě vést plný život. U určité kategorie lidí s diabetem je zobrazena pravidelná injekce inzulínu.

Co je inzulín

Inzulin je zvláštní hormon, který se podílí na regulaci většiny chemických procesů těla. Zjistit, jaká léčba prospěje člověku, je pro něj důležité, aby pochopil mechanismus inzulínového působení v těle, jeho syntézu nebo biosyntézu, principu působení na každý receptor.

Zejména je nutné zveřejnit:

 • Vlastnosti chemických reakcí, které se vyskytují u inzulinu,
 • typy léčiv s tímto hormonem,
 • požadavky na používání inzulínu,
 • způsoby podávání,
 • důvody pro potřebu systematického sledování fyzické kondice osoby.


Inzulin je produkován v lidském těle přirozeným způsobem. Při digesci potravin jsou sacharidy z produktů transformovány na krevní glukózu. Inzulin působí jako hlavní dodavatel energie v těle. Hormon se produkuje v pankreatu.

Hormon má důležitou roli při tvorbě glukózy, zejména při tvorbě jeho rezervy. Společně s inzulínem se do tohoto procesu podílejí další hormony, například amylin a glukagon.

Inzulin působí jako přirozený katalyzátor pro chemické reakce, na němž je založen metabolismus v těle. Tento hormon provádí důležitý biochemický proces: přechod glukózy na různé orgány a tkáně a přemění je na glykogen.

Nedostatek inzulínu může způsobit vznik diabetu. Mezi hlavní příznaky patří:

 • hluboké močení (6-10 litrů denně),
 • stálou žízeň,
 • stav hyperklykémie,
 • ketonomie,
 • abnormální proteinový metabolismus,
 • závažné snížení objemu glykogenu, který je obsažen ve svalech a játrech,
 • lipidemie (zvýšený tuk v krvi),
 • glukosurie.

Inzulin aktivně ovlivňuje syntézu glykogenu a inhibuje konverzi aminokyselin na glukózu.To vysvětluje potřebu zavedení inzulínu bezprostředně poté, co byla osoba zapojena do fyzické práce.

Mimo jiné se inzulín podílí na tvorbě aminokyselin v buňkách, což vede k vyšším vláknům. Ale někdy tento hormon negativně ovlivňuje lidské tělo. Toto je vyjádřeno ukládáním triglyceridů, které jsou v tukové tkáni. Takže podkožní tuková vrstva se stává větší.

To je jedna z hlavních nevýhod používání tohoto hormonu.

Účinek inzulínu na metabolické procesy


Mechanizmy účinku inzulínu na tělo se liší v závislosti na tom, který metabolický proces je zvažován. To je, jaký vliv má tento hormon na metabolismus glukózy.

Pokud je obsah inzulinu v krvi nedostatečný, pak glukóza nemůže proniknout do buněk svalové tkáně. V tomto případě organismus přijímá veškerou energii pouze z oxidační reakce mastných kyselin.

Při velmi vysokém zatížení mohou být buněčné membrány opět propustné pro glukózu, i když je koncentrace inzulinu v krvi velmi nízká.

Inzulin hraje obrovskou roli v metabolických procesech. Je to transmembránový receptor, který je aktivován inzulínem, a má důležitou funkci při homeostáze glukózy.

Pokud je homeostáza špatná, je plná vývoje degenerativních onemocnění, včetně rakoviny a diabetu. Kromě toho je třeba věnovat zvláštní pozornost játrům. Toto tělo uchovává glukosu v těle.

Glukóza může být uvolněna z jaterních buněk, když nastane první nutnost. Inzulin aktivuje syntézu látek nazývaných enzymy glykolýzy (fosfofruktikináza, hexokináza a pyruvát kináza). Bez nich by proces rozštěpení glukózy nebyl možný.

Proteiny získané s jídlem jsou rozděleny na nezbytné aminokyseliny, ze kterých tělo syntetizuje své vlastní proteiny. Normální průběh tohoto procesu může být možný pouze za účasti inzulinu. Tento hormon dodává většinu kyselin.

Inzulin také významně zvyšuje rychlost transkripce DNA, která stimuluje tvorbu RNA. Inzulín tedy ovlivňuje syntézu bílkovin v lidském těle.

Inzulín se aktivně podílí na metabolismu lipidů, zejména ve stádiu lipogeneze, tedy v syntéze mastných kyselin.

Enzymová lipogeneze může být aktivní pouze za účasti inzulínu.Pokud tento hormon chybí, nebude tam žádný normální metabolismus.

Mechanismus účinku inzulinu


Inzulínové cílové buňky jsou body působení hormonu. Inzulin podporuje skladování a akumulaci tuků a glukózy, které působí jako zdroje energie, uvnitř buněk. Hormon pozitivně ovlivňuje metabolické procesy v tkáních, stimuluje růst buněk.

Játra jsou hlavním orgánem, kde vstupuje inzulín. V tomto orgánu je uložen glukon, který spočívá v jeho akumulaci ve formě glykogenu. V játrech je použito 80% inzulínu, který je syntetizován lidským slinivkou břišní. Zbývající množství inzulínu vstupuje do krevního oběhu a pak do ledvin.

Jak víte, tukem je nejlepší způsob, jak uchovávat energii v lidském těle. Jeho tvorba z glukózy také stimuluje hormonální inzulín. Vytvářejí unikátní oblasti energetických tuků. V mužském těle o hmotnosti 70 kg je průměrně 13 kg tuku. Hlavní část tohoto tuku je v tukové tkáni.

Inzulin snižuje koncentraci kyselin bez mastných kyselin v krvi a také podporuje akumulaci cílových buněk triglyceridových tuků.

Inzulin působí prostřednictvím receptorového proteinu. Tento receptor je komplexní integrální buněčný membránový protein, který se skládá ze dvou podjednotek (a a b). Každá z nich je tvořena dvěma polypeptidovými řetězci.

Vysoce specifický inzulín se váže na a-podjednotku receptoru, mění jeho vlastnosti po přidání hormonu. Tudíž aktivita tyrosinkinázy se vyskytuje v podjednotce b, což stimuluje rozvětvené reakce k aktivování enzymů.

Celá biochemie důsledků interakcí mezi inzulínem a receptorem ještě není plně pochopena, ale je známo, že vznik sekundárních mediátorů, jmenovitě diacylglycerolů a inositol trifosfátu. Hlavním účinkem je aktivace enzymu proteinkinázy C s fosforylačním účinkem. To je spojeno se změnami metabolismu v buňkách.

Metabolické účinky inzulinu


Inzulin urychluje konverzi glukózy na triglyceridy. Pokud je nedostatek inzulinu, je zde reverzní proces – mobilizace tuků.

Antikatabolickým účinkem hormonu je, že inzulín inhibuje hydrolýzu bílkovin, to znamená, že snižuje degradaci proteinů.Také dochází k poklesu lipolýzy – příjem mastných kyselin do krve klesá.

Bylo zjištěno, že nejmenší letální dávka inzulinu je 100 jednotek. Některé přežívají a po 3000 jednotek. Pokud je možné závažné předávkování, musíte zavolat sanitku.

Inzulin má tyto účinky:

 1. zvyšuje absorpci glukózy a dalších látek buňkami,
 2. aktivuje klíčové enzymy glykolýzy,
 3. zvyšuje intenzitu syntézy glykogenu,
 4. snížení intenzity glukoneogeneze: klesá tvorba glukózy z různých látek v játrech.

Anabolický účinek hormonu je vyjádřen v:

 • zvýšená absorpce aminokyselin (valin a leucin) buňkami,
 • zvýšení dodávek iontů draslíku, fosfátu a hořčíku do buňky,
 • zvýšení replikace DNA a biosyntézy proteinů,
 • posílení syntézy mastných kyselin a jejich následné esterifikace.

Kóma může trvat několik hodin, takže ani smrtelná dávka inzulínu nebude mít fatální následky. Přesto je stále nutné vědět, jaká by měla být nouzová pomoc pro diabetický kóma.

Pravidla použití inzulinu


Způsob podání léku a nejvhodnější dávka by měl stanovit příslušný lékař v souladu se všemi charakteristikami osoby s diabetem.Rovněž by měla být zvážena povaha průběhu onemocnění a skutečný zdravotní stav.

Cena inzulínu je asi 600-700 rublů. Tento lék by měl být používán pouze pod lékařským dohledem.

Mechanizmy účinku hormonu inzulínu jsou zřejmé pro moderní medicínu. Pro léčení lidí s diabetem se používají léky, které odpovídají určité klasifikaci.

Existují takové typy inzulinu:

 1. Vysokorychlostní inzulín. Účinky takové látky se objeví až 5 minut po injekci. Maximální výsledek je za hodinu. Činnost takového inzulínu rychle klesá na něj. Používá se při jídle,
 2. Krátkodobě působící inzulín. Člověk cítí působení hormonu za půl hodiny. Inzulin by měl být podáván před jídlem,
 3. Inzulín středního trvání. Tento typ léku by měl být užíván společně s krátkodobě působícím inzulínem nebo s možností rychlého účinku. Tím se dosáhne trvalého účinku,
 4. Dlouhodobě působící inzulín. Je představena ráno a funguje po celý den. Může být použita v kombinaci s krátkodobě působícím nebo krátkodobě působícím inzulínem.

Lidé s diabetem mají nyní několik způsobů užívání inzulínu. Hormon lze injektovat injekční stříkačkou s tenkými moderními jehlami. Proto je možné provádět rychlé a bezbolestné injekce. Taková jehla je vložena do tukové tkáně nebo do takových částí těla:

 • pod kůží,
 • v břišní oblasti,
 • hýždě,
 • ramena,
 • boky.


Společně s inzulínem lze prodávat injekční stříkačku, která je vybavena dávkovací stupnicí. V mnoha případech má takové zařízení vestavěnou kazetu.

Hormon může být také injekčně aplikován jehlou, ale injekce se provádí spouští spíše než píst. Toto zařízení je vhodné pro děti, které musí provádět nezávislé podání drogy.

Čerpadlo umožňuje pravidelné podávání inzulinu subkutánně. Zpravidla se přístroj používá v oblasti břicha. V nezbytných časových intervalech bude čerpadlo zasílat inzulín do těla trubicí. Čerpadlo je oblíbené zařízení, které ruší potřebu injekcí.

Tato metoda však stále způsobuje určité nepohodlí. Velký počet vědců proto pracuje na otevření pohodlnějších způsobů zavádění inzulínu.Dřívější byl proces popularizace zavedení hormonu pomocí dýchání, ale to nemělo žádný úspěch.

V současné době je prodej takových zařízení zakázán. Pokračuje práce na vytváření speciálních sprejů a speciálních náplastí, které by umožnily vstup hormonálního inzulínu do ústní dutiny. Taková zařízení však nejsou k dispozici pro široké použití.

K prodlouženému působení inzulinu v krátké době vstřebává do krve, musí být injektován do žaludku. Určitý počet lidí raději podává injekci do ramen. Také lidé s diabetem často podávají inzulin do hýždí a stehna. Je třeba si uvědomit, že v těchto oblastech by mělo být léčivo podáváno velmi pomalu.

Pochopení mechanismů účinku hormonálního inzulínu je třeba pravidelně podávat stejným způsobem ve stejné oblasti těla. Abyste se však vyhnuli bolestivým a viditelným uzávěrům, musíte někdy změnit oblast těla, do které bude injekčně podán inzulin. Většina míst pro injekci se střídá v kruhu.

Při používání inzulinu je nesmírně důležité neustále sledovat hladinu cukru v krvi. Tento faktor je ovlivněn:

 • strava a čas jídla,
 • hraní sportuje pacienta,
 • zkušenost s pozitivními nebo negativními emocemi,
 • charakteristiky léčby jiných nemocí.

Stejné faktory mohou mít různé účinky na průběh onemocnění u různých lidí nebo v různých fázích života člověka. Je nutné měřit hladinu cukru v krvi několikrát denně za účelem plného sledování současné situace a fyzického stavu.

Chcete-li zkontrolovat hladinu glukózy, musíte si vzít krev z prstu. Na základě tohoto sledování jsou vyvozeny určité závěry. O tom, kolik cukru je koncentrováno v krvi, je vypočítána schéma pro injekčně podávaný inzulín.

Je třeba si uvědomit, že první typ diabetes mellitus obvykle pokračuje po celý život.

Proto musíte systematicky sledovat fyzický stav a pankreas, který produkuje inzulin.

Důležité doporučení


Pacienti s diabetem by měli monitorovat příjem jídla, stejně jako počet sportovních zátěží a příjem čisté vody. Lidé závislí na inzulínu by měli své životní způsoby ještě lépe sledovat.

Tito pacienti potřebují systematicky injekce inzulinu. Závisí na čase dne a několika dalších faktorech. Hormonální inzulín musí být neustále nahrazován hormonem, který nemůže být syntetizován lidským slinivkou v správném množství.

Tato substituční terapie v jistém smyslu zlepšuje stav člověka a pomáhá vést celý život.

Poslední volby jsou nejoblíbenější. Stříkačka s perem je velmi vhodný mechanismus, který dokonale vyhovuje i malým dětem, kteří si musí vyrobit vlastní inzulínové injekce.

Čerpadlo snižuje potřebu inzulínu pomocí jehly, což odpovídá většině pacientů. Je třeba si uvědomit, že by měly být dodrženy všechny dávky předepsané ošetřujícím lékařem.

Nedoporučuje se narušit léčebný režim, protože to vede k negativním následkům, které by mohly ohrozit lidský život. Je nebezpečné překročit dávky, protože to způsobuje smrt.

Používejte pouze vysoce kvalitní léky, které by měly minimální možné nežádoucí účinky.Než si koupíte peníze, musíte vyšetřit, co je inzulín. Náklady nemusí vždy odrážet skutečný stav věcí.

Je třeba používat produkty pouze renomovaných výrobců s dlouhodobou reputací. Než si koupíte inzulín pro dlouhodobé užívání, můžete se také seznámit s názory lidí a příslušných lékařů.

Video v tomto článku popisuje úlohu hormonálního inzulínu na všech tělesných funkcích.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: